Kapcsolat

Obchodné meno: SNOWTRADE s.r.o.

Sídlo: Sládkovičova 1209/3, 986 01 Fiľakovo, Slovakia

DIČ: 2120069875

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:28104/S.

Orgán dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica

Fogyasztóvédelem: www.soi.sk